Kto je to účtovník?

Objavte jeden zo základných pilierov úspešných firiem - účtovníka.

Kto je to účtovník ?

Účtovník (angl. Accountant)  je dôležitý pracovník, ktorého hlavnou činnosťou je vedenie účtovníctva pre podnikateľa alebo organizáciu. Ako ste sa v našom e-booku mohli dočítať, každý podnikateľ (živnostník, obchodná spoločnosť atď.) je povinný viesť účtovníctvo (evidenciu o tom čo sa v podniku deje). Cieľom vedenia účtovníctva je poskytovať prínosné informácie o aktuálnom stave v podniku (napr. množstvo a hodnota tovaru, výška tržieb a nákladov atď.), ale aj plnenie si povinností voči štátu (platenie daní, poskytovanie rôznych výkazov atď.).

Podnikatelia sa v prvom rade sústreďujú na svoje podnikanie tzn. predaj služieb, produktov, tovarov atď. a tým sa snažia dosahovať a maximalizovať svoje zisky.

Viesť riadne, správne a kvalitne účtovníctvo je úloha, ktorá si vyžaduje mnoho času a energie. Preto existuje profesia účtovník = človek, ktorý je špecialista na vedenie účtovníctva.

Podnikateľ sa teda môže sústrediť na podnikanie a spoločne so šikovným účtovníkom môžu viesť podnik k úspechu z čoho profitujú obe strany.

Počet podnikateľov na Slovensku, ktorí musia viesť účtovníctvo a potrebujú účtovníka:

0
Podnikov
0
Živnostníkov
0
Slobodných povolaní
0
Samost. hospod. roľníkov

Aký je priemerný plat účtovníka

Stredná hodnota platu na pozícii Účtovník (Ekonomika, financie, účtovníctvo) v regióne Slovenská republika predstavuje 870 EUR. Údaj vychádza z prieskumu Platy.sk, ktorý od roku 2007 prevádzkuje spoločnosť Profesia.

Stredné hodnoty platov na Slovensku podľa dĺžky praxe:

800 EUR

Menej ako 1 rok

850 EUR

1 - 2 roky

988 EUR

3 - 5 rokov

Aké vlastnosti by mal mať účtovník (JUNIOR)

Uprednostňovaná úroveň vzdelania:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor vzdelania:

 • Ekonomické
 • Účtovníctvo 
 • Iný odbor (nutnosť rekvalifikačného kurzu)

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Microsoft Excel

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

 • Samostatnosť
 • Dôslednosť, precíznosť

Ekonomické znalosti:

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo

Jazykové znalosti:

 • Nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

 • Nevyžaduje sa

Vyššie uvedené vlastnosti sú výsledkom porovnávania požiadaviek zamestnávateľov na pozíciu JUNIOR účtovník. Požadované vlastnosti sa môžu líšiť vzhľadom k regiónu, od zamestnávateľa a pod.

Aké sú typické činnosti JUNIOR účtovníka vo firme

Typické činnosti JUNIOR účtovníka sú rôzne a to najmä v závislosti od toho, o akú veľkú firmu ide.

Pracovná náplň účtovníka v menšej firme v sebe zahŕňa každú oblasť účtovníctva. Vo väčších firmách je táto práca viac špecializovaná a každý účtovník zodpovedá len za určitú časť účtovníctva.

Pracú JUNIOR účtovníka by sme mohli uviesť ako:

 • Samostatné riešenie bežných účtovných operácií v rámci jednoduchého a/alebo podvojného účtovníctva
 • Riešenie náročnejších účtovných operácií pod dohľadom skúsenejšieho účtovníka
 • Účtovanie účtovných prípadov v účtovnom programe
 • Spracovávanie podkladov pre senior účtovníka
 • Odpovedanie na menej odborné otázky klientom a zamestnancom

Aká kariéra je v účtovníctve možná

Fakturant

Popis: Fakturant vystavuje odberateľské faktúry, prijíma dodávateľské faktúry, dobropisy a ťarchopisy, likviduje ich a vedie ich evidenciu.

Vzdelanie: Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: Aspoň 1 rok

Mzda od: 691 EUR

Mzdový referent

Popis: Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva pripravuje podklady na spracovanie miezd a zabezpečuje agendu z oblasti odmeňovania zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Eviduje a archivuje dokumentáciu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov. Pripravuje reporty pre mzdové a iné oddelenia spoločnosti.

Vzdelanie: Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: Nevyžaduje sa prax

Mzda od: 706 EUR

JUNIOR účtovník

Popis: Nižší účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Spolupracuje na príprave a aktualizácií interných účtových predpisov, finančných plánov, na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej závierky a účtovných výkazov.

Vzdelanie: Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

Prax: Nevyžaduje sa prax

Mzda od: 809 EUR

Hlavný účtovník

Popis: Hlavný účtovník komplexne zabezpečuje účtovníctvo v organizácii. Je zodpovedný za spracovanie uzávierok, určuje metodiku účtovania v spoločnosti, pripravuje reporting a podklady pre vypracovávanie audítorských a ratingových hodnotení, riadi tím účtovníkov. 

Vzdelanie: Minimálne stredoškolské s maturitou

Prax: Aspoň 2 roky

Mzda od: 956 EUR

Daňový špecialista

Popis: Daňový špecialista zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov, zabezpečuje a koordinuje daňové konania a jednotlivé úkony na naplnenie daňových povinností, vrátane riešenia rozporov a odstránenia pochybností u správcu dane pomocou dôkazných prostriedkov

Vzdelanie: Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Prax: minimálne 5 rokov

Vyžaduje sa splnenie zákonom stanovených podmienok.

Mzda od: 1 244EUR

Audítor

Popis: Audítor overuje účtovné závierky, závažné hospodárske operácie a správnosť vedenia účtovníctva (vonkajší audit), kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných noriem, vnútorných predpisov a stanovených postupov (vnútorný audit).

Vzdelanie: Minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: minimálne 5 rokov

Vyžaduje sa splnenie zákonom stanovených podmienok.

Priemerný plat: 1 085 EUR

Podnikateľ

Každý rozumný podnikateľ, majiteľ firmy či riaditeľ by mal rozumieť aspoň základom účtovníctva. 

 

A iné profesie, ktoré s účtovníctvom priamo alebo nepriamo súvisia ako napr. Ekonóm, finančný audítor a analytik, controller a projektový controller, rozpočtár atď.

ZDROJ: www.istp.sk

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.