DÔLEŽITÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

po kliknutí na otázku, ktorá ťa zaujíma a zobrazí sa odpoveď


Musím mať nejaké základne znalosti o účtovníctve?

Naše kurzy sú optimalizované tak, aby ich zvládol aj človek, ktorý o účtovníctve nič nevie.

Je možné prihlášku zrušiť?

Prihlášku je možné kedykoľvek do začiatku kurzu zrušiť a to bez akýchkoľvek postihov či vysvetlenia.

Dostanem na kurze nejaké knihy?

Každý účastník dostáva hneď niekoľko našich vlastných a rokmi vyladených učebných materiálov. Tým, že sú materiály zrozumiteľné, môžu z nich čerpať aj dávno po skončení kurzu.

Akí sú lektori kurzov?

Lektori musia spĺňať prísne kritéria stanovené Ministerstvom školstva. Sú to profi účtovníci s bohatou praxou.

Je kurz len o teórií alebo sa riešia aj praktické príklady?

Kurz obsahuje mnoho praktických príkladov a cvičení, ktoré pomáhajú účastníkom pretaviť ich vedomosti na znalosti a schopnosti. Kurz obsahuje niekoľko príkladov s reálnymi dokladmi, výstupmi a daňovými priznaniami, ktoré si účastníci zaúčtujú aj priamo do účtovného programu.

Potrebujem vedieť pracovať na počítači?

Postačuje len základná znalosť práce na počítači.

Je nutné perfektne ovládať matematiku?

Našťastie nie je potreba počítať ručne, stačí ovládať kalkulačku.

Pracuje sa na kurze na PC?

Áno na kurze sú priamo ukážky účtovania na PC v účtovnom softvéry KROS (Alfa, Omega, Olymp). Riešia sa komplexné príklady na reálnych dokladoch. K dispozícií sú aj video-návody v online podpornom programe.

Ako je to s absenciou počas kurzu?

Krátka absencia (niekoľko dní) napr. ošetrenie u lekára, starostlivosť o deti, osobné dôvody a pod. je možná. Avšak nakoľko je kurz intenzívny odporúčame nevynechávať hodiny. Dlhšia absencia sa rieši vždy individuálne.

Môžem kurz počas trvania prerušiť?

Kurz je možné v priebehu prerušiť. Ak ste boli na kurze ako samoplatca, kurzovné sa nevracia. Je však možné absolvovať kurz v inom termíne, ktorý Vám bude viac vyhovovať v rámci už zaplateného kurzovného.

Sú na kurze nejaké skúšky

Každý z kurzov je ukončený záverečnou skúškou. Skúška pozostáva výlučne z preberaného učiva. Cieľom skúšky nie je hodnotiť, ale prísť nato v čom sa je potrebné ešte zlepšiť. Samozrejmosťou sú opravné termíny.

Poskytujete po kurze aj odborné poradenstvo

Vzhľadom k vyťaženosti nášho tímu neposkytujeme odborné poradenstvo. Pripravili sme však pre Vás online podporný program, ktorý Vás po kurze bude sprevádzať a pomáhať Vám pri riešení Vašich úloh. Nájdete tam rôzne cvičenia, videa a tipy zo sveta účtovníctva a daní.

Komu úrad práce zaplatí kurz

Úrad práce schvaľuje žiadosti o zaplatenie kurzu len nezamestnaným evidovaným na úrade práce.

Schvaľuje kurz úrad práce každému?

Úrad práce posudzuje každého žiadateľa individuálne. Na základe našich skúseností úrad práce schvaľuje žiadosti väčšine žiadateľov.

Musím byť v evidencií na úrade práce nejaký čas?

Je jedno ako dlho ste na úrade práce evidovaná (1 deň alebo 5 rokov).

Je vybavenie zaplatenia kurzu úradom práce ťažké?

Vybavenie je jednoduché a pozostáva z niekoľkých krokov, ktoré sú podrobne rozpísané v sekcií ZADARMO. Jedná sa o vyplnenie jedného formulára, ktorý odovzdáte na Váš úrad práce. S vyplnením Vám pomôžeme. Po schválení nastupujete na kurz.

Musím Vám posielať formulár pre úrad práce na potvrdenie

Formulár pre úrad práce nám neposielate. Po uzatvorení prihlášok Vám potvrdený formulár pošleme poštou priamo k Vám domov. Formulár si následne vyplníte a zanesiete ho na Váš úrad práce. Pošleme Vám aj návod, ako formulár vyplníte. Formulár posielame v dostatočnom časovom predstihu aby boli dodržané všetky lehoty úrad práce.

Čo keď mi kurz úrad práce neschváli (nezaplatí)?

Úrad práce rozhoduje vždy pred začatím kurzu. Ak Vám ho neschváli, nič sa nedeje, prihláška sa jednoducho zruší, prípadne môžete absolvovať kurz ako samoplatca.

Čo ak sa v priebehu kurzu zamestnám?

Nič sa nedeje, kurz sa ukončí. Ak ste absolvovali aspoň jeden z modulov, získavate zaň osvedčenie. Úrad práce zaplatí za Vás alikvotnú časť kurzovného, a tým je všetko vysporiadané.

Schvaľuje úrad práce aj komplexný kurz?

Áno, 95% úspešných žiadostí je práve na komplexný kurz.

Platí sa za kurz vopred?

Za kurz nám Vy nič neplatíte. Po skončení kurzu vystavíme faktúru úradu práce, ktorý nám za kurz zaplatí.

Čo ak v priebehu kurzu ochoriem alebo ochorie môj rodinný príslušník?

Nič sa nedeje, kurz sa ukončí. Ak ste absolvovali aspoň jeden z modulov, získavate zaň osvedčenie. Úrad práce zaplatí za Vás alikvotnú časť kurzovného, a tým je všetko vysporiadané.

Platí to aj pre mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke?

Žiaľ úrad práce zaplatí kurz len evidovaným nezamestnaným na úrade práce s výnimkou mamičiek na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Preto mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke získavajú od nás exkluzívnu 30 % zľavu z ceny kurzu.

Ako je to s príspevkom na cestovné a stravné?

Úrad práce Vám vyplatí za každý deň strávený na kurze sumu 4,64 €. Komplexný kurz trvá 33 dní, tzn., že od úradu práce dostanete príspevok vo výške 153 €. Príspevok je vyplácaný až po skončení kurzu.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Potrebuješ poradiť? Ozvi sa nám, radi ti pomôžeme.

Mgr. Monika Strapáčová

Zákaznícka podpora

0917 601 752

Pondelok - Piatok: 8.00 - 16.00

info@midaro.sk

NONSTOP