Priebežný dotazník hodnotenia spokojnosti s kurzom účtovníctva

Sme radi, že navštevujete kurz účtovníctva a poriadne na sebe pracujete. My pracujeme tiež na plné obrátky. Žiaľ nie vždy a včas sa nám dostanú dôležité informácie, ktoré môžu mať zásadný vplyv na kvalitu Vášho vzdelania. Vyplnením dotazníku získame dôležitú spätnú väzbu, aby sme Vám mohli priniesť naozaj kvalitné vzdelanie. Ďakujeme 🙂

Svoj názor vyjadrite prostredníctvom päť-stupňovej škály:

1 - veľmi nadpriemerne

2 - nadpriemerná

3 - priemerná

4 - podpriemerná

5 - veľmi podpriemerná

Zrozumiteľnosť výkladu lektora
Príjemné vystupovanie lektora
Ochota odpovedať na otázky
Odborné znalosti lektora
Zrozumiteľnosť učebných materiálov
Prehľadnosť učebných materiálov
Pohodlie v triede
Teplota v triede
Čistota triedy
Zvoľte miesto konania kurzu*
Iné pripomienky, názory, postoje, nápady na vylepšenie kurzov: